งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานปวีณา ใจล้ำ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่น.ส.ยุคลธร เสาวรส
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงานสุมาพรรณ คำยิ่ง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา