งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานหัวหน้างานก่อศักดิ์ จันทร์ดวง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู
โทรศัพท์ : 0873568130
เจ้าหน้าที่น.ส.ยุคลธร เสาวรส
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0805178919
ผู้ช่วยงานกิติพงศ์ คำปาแฝง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู
โทรศัพท์ : 0661529897