งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์หัวหน้างานนายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู
โทรศัพท์ : 0837000037
ผู้ช่วยงานพรพัฒน์ แข่งขัน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู
โทรศัพท์ : 0801312997สรียา สมัย
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0830835221นายอัศวิน กิ่งจำปา
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู
โทรศัพท์ : 0619746265