แผนกวิชาช่างกลโรงงานหัวหน้าแผนกอาทิตย์ วิหก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู
ครูอัตราจ้างเกียรติชัย แก้วศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0839414138