แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกหัวหน้าแผนกนางนฤมล ใบยา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก