แผนกวิชาการตลาดหัวหน้าแผนกนางนฤมล ใบยา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ครูอัตราจ้างปวีณา ใจล้ำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด