แผนกวิชาการบัญชีหัวหน้าแผนกจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0875573160
ครูประจำอัจฉรา จงสุขสันติกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู
โทรศัพท์ : 0626592619นางสาวกาญจนาวดี โพธิ์จา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0879967399