แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหัวหน้าแผนกสรียา สมัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0830835221
ครูประจำรัฐชัย ภูกองชนะ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0827979626
ครูอัตราจ้างนางสาวกฤตพร ข้ามสาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0952429498อรรถพล วินทะไชย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0988752444