แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้าแผนกนายอัศวิน กิ่งจำปา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู
ครูประจำนายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(สอน)นายสถาพร ธรรมโม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู