แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้าแผนกนายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ครูประจำอัศวิน กิ่งจำปา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ไม่มี
พนักงานราชการ(สอน)นายสถาพร ธรรมโม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ไม่มี