แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังหัวหน้าแผนกชยพล มะโนเมือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู
ครูประจำนายวุฒิชัย มหาวัน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู
พนักงานราชการ(สอน)สุวิทย์ สิทธิกุล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอดิศร วงค์ฉายา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้างก่อศักดิ์ จันทร์ดวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู