แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังหัวหน้าแผนกชยพล มะโนเมือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มี
ครูประจำนายวีระชาติ ขวดแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายวุฒิชัย มหาวัน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มี
พนักงานราชการ(สอน)สุวิทย์ สิทธิกุล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีอดิศร วงค์ฉายา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้างก่อศักดิ์ จันทร์ดวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มี