แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานหัวหน้าแผนกพรพัฒน์ แข่งขัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู
โทรศัพท์ : 0801312997
พนักงานราชการ(สอน)นายกฤษฎา โพธิรังสิยากร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู