แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานหัวหน้าแผนกนายกฤษฎา โพธิรังสิยากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำอาทิตย์ วิหก
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ(สอน)พรพัฒน์ แข่งขัน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้างเกียรติชัย แก้วศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน