แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกณัฐวุฒิ พิงคะสัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำพูลสวัสดิ์ เหลาแตว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย ไม่มีณัฐพงศ์ เสาร์มา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
พนักงานราชการ(สอน)นพคุณ เครือไทย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์ดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มี
ครูอัตราจ้างทรงสิทธิ์ ดีต่าย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ธีปกรณ์ ผาสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์