แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกณัฐวุฒิ พิงคะสัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0831540317
ครูประจำพูลสวัสดิ์ เหลาแตว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
โทรศัพท์ : 8052541460ณัฐพงศ์ เสาร์มา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
โทรศัพท์ : 0946343797
พนักงานราชการ(สอน)นพคุณ เครือไทย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0623081952ทรงสิทธิ์ ดีต่าย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0882606001