แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกณัฐวุฒิ พิงคะสัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำพูลสวัสดิ์ เหลาแตว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูณัฐพงศ์ เสาร์มา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(สอน)นพคุณ เครือไทย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครูอัตราจ้างทรงสิทธิ์ ดีต่าย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์