แผนกวิชาทักษะชีวิตหัวหน้าแผนกศุภโชค สำลีนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครู
โทรศัพท์ : 0907036584
ครูประจำรสคล คำก้อน
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครู
โทรศัพท์ : 0877862032
ครูอัตราจ้างกิติพงศ์ คำปาแฝง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครู
โทรศัพท์ : 0661529897สุมาพรรณ คำยิ่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
โทรศัพท์ : 0939240677นางสาว ธนิตา ไชยมูลเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต